T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
KARS HARAKANİ HAVALİMANI

​​​​​​

Şehir Tarihçesi


Şehir Tarihçesi


 KARS'IN TARİHİ GEÇMİŞİ, ÖZELLİKLERİ

 Araştırmalardan Kars tarihinin Cilalı Taş Devrine kadar indiği (MÖ 9000-8000) anlaşılmaktadır. Bölge daha sonraları Hurriler, Urartular, İskitler, Partlar, Sasaniler ve Bizansların hakimiyetine girer.

  1064 yılında Selçuklu Sultanı Alpaslan, şehir ve ciivarını fethetmiş, böylelikle Türk kavimlerine Anadolu yolunu açmıştır.

  Şehir ve çevresinde Moğollar ve Akkoyunlular, Karakoyunlular gibi Türk devletleri hüküm sürmüş, 1514 yılında Yavuz Sultan Selim bölgeyi fethettikten sonra Osmanlı İmparatorluğuna katmıştır.

 ​

KARS'IN KALELERİ, SURLARI, ÖZELLİKLERİ

Kars Kalesi: Merkez Kale veya İç Kale olarak da anılan Kars Kalesi 10. yüzyılda yapılmıştır. 1836'da Timur tarafından yerle bir edilmiş ve 1579'da yeniden yapılmıştır.

Surlar: Kuzey surları ilk defa 972'de yapılmıştır. 977-990 yıllarında doğu surları eklenerek, güçlendirilmiştir.

  Kuzeyde yer alan üç giriş kapısı görülmeye değerdir. 12. yüzyılda Selçuklular tarafından hastane olarak kullanılan Ejderha Kulesi Anadolu'nun en eski hastanelerindendir.

 

KARS'IN TARİHİ YERLERİ, ÖRENYERLERİ, ÖZELLİKLERİ

Ani (Ocaklı): Ani Harabeleri Kars'a 48 km uzaklıktadır. Mevcut Ocaklı Köyü yakınında Türkiye-Ermenistan sınırına yakın Arpaçay nehri kenarında konumlanan kentin kuruluşu MÖ 350-300 yıllarına dayanmaktadır.

  Ani ülkemizi ziyaret eden turistlerin önemli uğrak merkezlerinden birisidir. Ani'de kent surları, Ortaçağ kiliseleri Selçuklu mimari eserleri görülmeye değerdir.

 

KARS'IN CAMİLERİ, ÖZELLİKLERİ

  Evliya Camisi ve Selçukluların Anadolu'da inşa ettikleri ilk cami olan Menuçehr Camisi ilin önemli camileridir. 1579'da yaptırılan ilk cami yıkıldığından, 17. yüzyılda toprak damlı olarak yeniden inşa edilmiştir. Avlusundaki türbeden dolayı bu adı almıştır.

 

KARS'IN BİLİNEN ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ

Ebu'l Hasan Harakânî: Günümüzde İran'da bulunan Bistam şehri yakınlarındaki 'Harakân' köyünde 962 yılında doğmuştur. Şeyh Ebü'l-Hasan-i Harakani  10. yüzyılın ikinci yarısı ile 11. yüzyılın ilk çeyreğinde Horasan'ın Batı kısmında Bistam'a bağlı Harakan yerleşim merkezinde yaşamış en ünlü sufilerden biri olarak bilinir. 1033 yılında Kars’taki Yahniler dağında düşmana karşı savaşırken şehit düşer. 

Kazım Karabekir: İstiklal Savaşımızın önde gelen kahramanlarındandır. Kazım Karabekir 1882 yılında, İstanbul'da doğdu. Fatih Askeri Rüştiyesi’nde ve Kuleli İdadisi’nde okudu. 1902’de Harbiye’den, 1905 ’te Harp Akademisinden mezun oldu. Kolordusu ile 1918 Şubatında Erzincan ve Erzurum’u, Rus askerleriyle takviye edilmiş, Ermeni ordusundan kurtardı. Sarıkamış’taki kolordumuzla birlikle, Kars ve Gümrü’yü aldı. Bu hizmetlerine karşılık, 1918 Temmuz’unda Mirlivalığa yükseldi. Kazım Karabekir, Ermeni ordusunu dağıttıktan sonra, İran Azerbaycan’ı aldı ve burada İngilizleri yenilgiye uğrattı. Mütareke yapılıncaya kadar, İran Azerbaycanı ve bir kısım Ermenistan topraklarını hakimiyetinde tuttu.

 

 

 

  

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü